Katolickie Gimnazjum - szkoła publiczna, bezpłatna - zapraszamy


KONKURS WEWNĄTRZSZKOLNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapraszamy do wzięcia udziału w wewnątrzszkolnym konkursie języka angielskiego. Konkurs polega na dopisaniu zakończenia do literackiego pamiętnika rozpoczętego przez Klaudię Więckowicz. Tekst pamiętnika znajduje się na stronie naszej gazetki internetowej www.lolcat.zut.edu.pl, w zakładce CONTEST. Waszym zadaniem jest dopisanie dalszej części pamiętnika oraz nadanie tytułu całej opowieści. Tekst powinien mieć 500-700 słów. Prace należy przesyłać na adres kuzmo@wp.pl do 6 czerwca 2014 roku. Na autora najlepszego tekstu czeka nagroda.