Katolickie Gimnazjum - szkoła publiczna, bezpłatna - zapraszamy


Lato jest już tuż, tuż i wakacji czas…

Niechaj wakacje Wasze będą ciekawe, długie, zaskakujące i niezapomniane.

Tego wszystkiego pracownikom i uczniom Katolickiego Gimnazjum

Życzy Samorząd Szkolny

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Decyzją Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin

niżej wymienieni uczniowie Katolickiego Gimnazjum im. św. S. Kostki

zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013 / 2014:

 

1. Urszula Baranowska

2. Julia Brzezińska

3. Tomasz Chady

4. Adrianna Grynkiewicz

5. Mikołaj Jońca

6. Aleksandra Kądziołka

7. Marta Kieca

8. Marta Kuczma

9. Kamil Mysłowski

10. Piotr Palicki

11. Julia Patynek

12. Hanna Popik

13. Michał Tymejczyk

14. Magdalena Skibska-Hołowczyc

15. Grzegorz Stefaniak

16. Katarzyna Stojałowska

17. Aleksandra Śmiałek

18. Gabriela Vykysala

19. Klaudia Więckowicz

20. Christian Wolski

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Życiorys św. Stanisława Kostki - materiał do konkursu o patronie