Katolickie Gimnazjum - szkoła publiczna, bezpłatna - zapraszamy

Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek Święty, wspominajcie, że
w dzień radosny w miłości jest poczęty, że jak mówi Wam wszystkim
dawne i odwieczne orędzie w pierwszą na niebie gwiazdkę
Bóg w Naszym domu zasiądzie.
Świąt pełnych miłości, a także szczęśliwego Nowego Roku życzy
Dyrekcja, grono nauczycieli i pracowników Katolickiego Gimnazjum.

Wesołych Świąt
Do etapu wojewódzkiego
Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych
zakwalifikowali się:

  • w Konkursie Polonistycznym - Julia Brzezińska 3C, Gabriela Vykysala 3B
  • w Konkursie J.Angielskiego - Maria Lewińska 3C, Arkadiusz Jastrzemski 3C
  • w Konkursie Matematycznym - Aleksandra Śmiałek 3A, A. Jastrzemski 3C
  • w Konkursie Chemicznym - Gabriela Vykysala 3B
  • w Konkursie Fizycznym - Maria Mikołajczak 3B
  • w Konkursie Geograficznym - Mikołaj Jońca 2C, Aleksander Łysoń 2B
  • w Konkursie Biologicznym - Maria Mikołajczak 3B

Udział w etapie wojewódzkim jest jednoznaczny z otrzymaniem tytułu finalisty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Strona Główna Ministerstwa Edukacji Narodowej

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla uczennic Katolickiego Gimnazjum

Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki to szkoła, która może pochwalić się sukcesami swoich uczniów na wielu płaszczyznach. Warto tu przywołać chociażby wyniki egzaminów gimnazjalnych, które pozwalają na to, że nasza placówka od wielu lat plasuje się w czołówce szczecińskich gimnazjów. Oprócz tego, uczniowie nasi biorą udział w licznych konkursach i osiągają w nich wymierne sukcesy. Jesteśmy dumni z laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych oraz innych konkursów przedmiotowych. Naszą chlubą są wyróżnieni w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, Festiwalach Piosenki Bożonarodzeniowej, Europejskich Potyczkach Językowych. Nie wolno tu pominąć również sukcesów na niwie sportowej.
Nie jest więc dla nas niespodzianką, że wysiłek naszych uczniów przynosi im w każdym roku szkolnym Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin.

Jednak w tym roku dwie nasze uczennice – Urszulę Baranowską oraz Adriannę Grynkiewicz - spotkało szczególne wyróżnienie. Otrzymały bowiem jedną z najważniejszych nagród przyznawaną uczniom, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne. Tą nagrodą jestSTYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA.

Naszym absolwentkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.Klasa 2b w Domu Dziecka w PolicachCzujesz się osamotniony? Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
Jan Paweł II

Już od listopada trwały przygotowania do wyjazdu klasy 2b do Domu Dziecka w Policach w ramach akcji „Dary serca”.

Program wychowawczy Katolickiego Gimnazjum zakłada pracę wychowawczą między innymi w wymiarach wspólnotowym oraz osobowościowym. Te wymiary mają dla nas szczególne znaczenie, gdyż dzięki nim bardziej uświadamiamy sobie, że dobro drugiego człowieka, dobro społeczne, jest jednym z zadań życia ludzkiego. W związku z powyższym od 2001r. obecni byliśmy jako szkoła w życiu wychowanków Państwowego Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, od roku 2012 w życiu dzieci z Państwowego Domu Dziecka w Tanowie, zaś w tym roku zapoczątkowaliśmy kontakt z Państwowym Domem Dziecka w Policach. Odwiedziny zawsze mają miejsce w grudniu, w okolicach daty 6 grudnia. Tak więc, mikołajki spędzone z wychowankami domów dziecka to już tradycja w naszej szkole.

Uczniowie klasy 2b zorganizowali zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy: artykułów szkolnych, artykułów higienicznych, zabawek edukacyjnych, książeczek i ubrań. Aby zebrać jak najwięcej darów, uczniowie szukali sponsorów i zwracali się do różnych instytucji, w tym hipermarketów oraz dyskontów o wspomożenie naszych działań. Za pośrednictwem strony internetowej naszego gimnazjum zwrócili się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie pozostali obojętni na potrzeby wychowanków domu dziecka. Wiele osób odpowiedziało na te apele, głównie rodzice i bliscy naszych uczniów, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Klasa 2b również sama zadbała o to, by zebrać środki na zakup potrzebnych rzeczy. Dwukrotnie zorganizowała akcję „ Wypieki na twarzach dzieci”, podczas której sprzedawano pyszne ciasta przygotowane w domach.

Oczywiście staramy się również, oprócz konkretnych i wymiernych darów, podarować dzieciom choć namiastkę tego, czego potrzebują: zainteresowania, rozmowy, życzliwości. Nie ma przy nich bowiem najbliższych osób – ich rodziców.

Podczas tegorocznych odwiedzin, 12.12.2014r.- przedstawiliśmy dzieciom jasełka pod tytułem „Świąteczny czas”. Po inscenizacji zostaliśmy z dziećmi, by wspólnie spędzić choć chwilę na rozmowie i zabawie. Szczególnie kontaktowe były najmłodsze dzieci, które nie chciały, abyśmy już odjeżdżali.

Wyjazdy do domu dziecka są bardzo pozytywnie odbierane przez całą społeczność szkolną. Organizowana akcja spotyka się z życzliwością i zrozumieniem. Tak było i w tym roku.

Dzięki wszystkim Darczyńcom zawieźliśmy dzieciom artykuły szkolne, książki, gry edukacyjne, ubrania, artykuły sportowe (deskorolki, hulajnogi, piłki, kaski, ochraniacze). Tych podarunków nie byłoby, gdyby nie gesty dobrej woli i życzliwości, wynikające z troski o drugiego człowieka. Dlatego w szczególny sposób dziękujemy tym, którzy włączyli się do akcji „Dary serca” i są to:

p. Anna Jerzyk,
p. Sylwia Dopierała,
p. Beata Roszak,
Michał Dobrzycki, kl.1a,
Paweł Garbarczuk, kl.1c,
Zuzanna Janiszyn, kl.1c,
Paweł Nowosielski, kl.1c,
Adrian Matecki, kl.2a,
Natalia Wilczko, kl.2b,
Urszula Przewoźna, kl.2b,
Gabriela Dworzyńska, kl.2b,
Patrycja Bagińska, kl. 2b,
Natalia Modrzewska, kl.2b,
Kamila Kańska, kl.2c,
Bartosz Skiba, kkl.2c,
Mikołaj Jońca, kl.2c,
Maja Turkiewicz, kl.2c
Adam Piec, kl.3a,
Konrad Szymański, kl.3b,
Natalia Wesołowska, kl.3c
oraz
wszyscy ludzie dobrej woli z parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie.


Korzystając z okazji, pragnę podziękować klasie 2b za wielkie zaangażowanie, ogromny trud włożony w przygotowanie jasełek i zorganizowanie akcji „Dary serca” oraz p. Lucynie Osiewicz, wychowawczyni, która wspierała nas podczas wszystkich działań.

Katarzyna Ługiewicz

Ze względu na dobro dzieci, pamiątkowe wspólne zdjęcia nie będą udostępnione na stronie internetowej szkoły.Świąteczny czas…

Jasełka w Książnicy Pomorskiej

Wtorek, 9.12.2014r.

Godzina 11.00. Już za moment jedna z ważniejszych chwil w życiu całej klasy 2b, jej wychowawczyni, p. Lucyny Osiewicz oraz polonistki – Katarzyny Ługiewicz. Chwila, którą poprzedziło: redagowanie scenariusza, casting do poszczególnych ról, przydział zadań dla scenografów, operatorów dźwięku, dla twórcy prezentacji multimedialnej. A później nauka tekstu, ruchu scenicznego i oczywiście wiele prób, prób i prób. A kiedy już byliśmy pewni, że wszystko powinno się udać, nadszedł TEN WSPOMNIANY już MOMENT… Wizyta w Książnicy Pomorskiej i zaprezentowanie jasełek zatytułowanych „Świąteczny czas…”

***
W Książnicy gościliśmy na zaproszenie pani Janiny Frontczak – kierownik Czytelni Książki Mówionej. Występ nasz był możliwy dzięki wieloletniej już współpracy między naszą biblioteką a Książnicą Pomorską.

***
Przed samym występem wszyscy czuliśmy lekki niepokój i podekscytowanie w związku z tym jakże ważnym dla nas i dla Książnicy przedsięwzięciem, jakim było zorganizowanie dla ponad stu dwudziestu osób spotkania wigilijnego i uświetnienie go właśnie naszym występem. Po uroczystym powitaniu przez dyrektora Książnicy, p. Lucjana Bąbolewskiego, przemówieniu ks. dr. Jana Mazura, odczytaniu fragmentu Ewangelii, po życzeniach złożonych przez p. Janinę Frontczak - Mazurkiewicz, podzieleniu się opłatkiem, zostaliśmy wywołani na scenę.

Wszyscy aktorzy i twórcy przedstawienia dali z siebie wszystko. Nasza inscenizacja miała na celu wywołanie refleksji na temat dzisiejszego, pędzącego w zawrotnym tempie życia, zatracaniu się w tym, co przyziemne i materialne, a zapominaniu o tym, co w nim najważniejsze: miłości i życzliwości dla drugiego człowieka. Miała też zmusić nas wszystkich do przemyślenia, czym są dla nas święta Bożego Narodzenia. Czasem zakupów, szałem prezentów, pogonią za produktami spożywczymi, czy też czasem powitania Syna Bożego, wspólnym kolędowaniem, spotkaniem z najbliższymi, czasem, który poświęcimy potrzebującemu… Nasz występ wywołał bardzo żywe reakcje publiczności. Goście śpiewali wspólnie z nami, bili brawo po kolejnych scenach. Na wielu twarzach odbijało się wzruszenie. My sami byliśmy szczęśliwi, że to, co pokazaliśmy, wszystkim się podobało. Na koniec otrzymaliśmy gromkie brawa, które nie milkły nawet wtedy, kiedy opuszczaliśmy aulę Książnicy. Wszystko to świadczy o tym, iż nasze zadanie wypełniliśmy z pełnym powodzeniem, za co dziękowali nam dyrektor Książnicy oraz p. Janina Frontczak – Mazurkiewicz.

Katarzyna Ługiewicz